ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID VAN DOMBURG PARTNERS B.V. IS EEN COMMERCIËLE DISTRIBUTEUR VAN AUDIOVISUELE, AUDIO, DIGITALE BEELDVERWERKING, CONSUMENTENELEKTRONICA EN RANDAPPARATUUR. DEZE VOORWAARDEN (DE "VOORWAARDEN") ZIJN VAN TOEPASSING OP DE VERKOOP VAN PRODUKTEN DOOR VAN DOMBURG PARTNERS B.V. AAN COMMERCIËLE WEDERVERKOPERS, DETAILHANDELAREN, DIENSTVERLENERS EN VERGELIJKBARE COMMERCIËLE ONDERNEMINGEN.

Inhoudsopgave

 1. DEFINITIES & INTERPRETATIE
 2. UITGANGSPUNTEN BIJ VERKOOP
 3. ORDERACCEPTATIE
 4. PRIJS
 5. BETALINGSVOORWAARDEN
 6. INSOLVENTIE VAN DE KOPER
 7. EIGENDOMSVOORBEHOUD
 8. PANDRECHT
 9. GARANTIES & AANSPRAKELIJKHEID
 10. RISICO & LEVERING
 11. VERLIES & SCHADE TIJDENS TRANSPORT
 12. RETOURZENDINGEN
 13. EXPORTVOORWAARDEN
 14. SPECIFICATIE VAN PRODUCTEN
 15. EXTERNE LEVERANCIERS
 16. INSOLVENTIE VAN EEN EXTERNE LEVERANCIER
 17. GEZONDHEID & VEILIGHEID
 18. VERTROUWELIJKHEID
 19. BESCHERMING VAN DE KNOWHOW VAN VERKOPER
 20. INTELLECTUELE EIGENDOM
 21. ALGEMEEN
 22. GEGEVENSBESCHERMING
 23. GESPREKSOPNAME
 24. ANTI-CORRUPTIE 
 25. OVERMACHT