Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Domburg Partners.

Bij het samenstellen en onderhouden van deze website is en wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid nagestreefd, echter bestaat de mogelijkheid dat de informatie die op deze site wordt aangeboden, niet volledig is of onjuistheden bevat. Van Domburg Partners is in zijn geheel niet aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Bepaalde verwijzingen op deze site voeren naar informatiebronnen die door derden worden opgesteld en bijgehouden. Van Domburg Partners draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die informatiebronnen.

Op al onze transacties zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Voorwaarden van andere partijen worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. De voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank onder nummer 14/2009 en zullen op eerste verzoek kosteloos worden toegezonden. Zie hier onze Algemene Voorwaarden.